VARJE FÖRETAGSAFFÄR är unik och ställer sina speciella krav på mäklarens kreativitet och kunskap. Som konsument får du hjälp med värdering, visning och upprättande av köpehandlingar. Om man anlitar en mäklare minskar risken för problem som man varken vet existerar eller känner till konsekvenserna av.

TRYGGARE MED MÄKLARE
Jag är övertygad om att köpare känner sig betydligt tryggare i företagsaffären när en mäklare är involverad. I synnerhet när det handlar om budgivning, stöd vid själva köptillfället eller kontakter med låneinstitut med mera. Enligt gällande lagstiftning skall mäklaren vara en opartisk mellanman. Det ligger i mäklarens uppdrag att se till att både köpare och säljare får riktig och relevant information inför företagsaffären. Detta gäller dock inte de rent affärsmässiga övervägandena, främst prisfrågan, där mäklaren skall se till sin uppdragsgivares intressen.

OPARTISK?
Frågan om opartiskhet har stundtals ifrågasatts, ibland med visst fog. Självklart kan det uppkomma situationer som kan vara svårlösta eftersom mäklaren skall vara opartisk mellanman. Det är ju inte alltid så att köpare och säljare har samma uppfattning om exempelvis vissa kontraktsformuleringar. Hur ska exempelvis en formulering avseende ett besiktningsvillkor se ut? Eller hur löser mäklaren frågan då säljaren inte under några omständigheter vill ha villkor för köparens nya lån med i kontraktet? Svaret på ovanstående, och liknande, frågor är inte självklara, men löses i de allra flesta fall genom mäklarens försorg. Därför är det viktigt med tydlighet och information. En än mer relevant fråga är hur dessa frågor skulle lösas om INTE en mäklare finns med överhuvudtaget…