Hondo Bedrudin

Hondo Bedrudin

Hondo Bedrudin - Chefsansvarig Hondo Bedrudin har lång erfarenhet i företagsledande befattningar, främst från restaurangbranschen, som egen företagare. Fokus har alltid varit på avancerad marknadsföring, reklam och okonventionella försäljnings metoder. Resultat blev en lyckad fusion av dessa erfarenheter, som har integrerats i nuvarande befattning, som chefsansvarig för Södra Sveriges främsta företagsförmedling i detta ämnes område. I grunden finns utöver 40 år yrkes erfarenhet, utbildningar inom bolags juridik, webb design och fastighets och byggnads teknik.
Företag: ActiveCommerce