Bosse Stibeck

Bosse Stibeck

Bosse Stibeck - Företagsledare Bosse Stibeck har lång erfarenhet i företagsledande befattningar, främst från hotell – och restaurangbranschen samt alkoholbranschen. Bosse har arbetat mycket med organisationsuppgifter, marknadsföring, försäljning och varumärke byggande. Under senare tid har Bosse drivit eget konsultföretag med uppdrag på längre och kortare tidsperioder med varierande uppdrag, fr.a. inom marknadsföring och försäljning. Bosse har arbetat i positionerna som VD, marknadschef, försäljningschef och Food & Beverage Mgr.